วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คติประจำใจ

 คติประจำใจ
 ฝันให้ไกลไปให้ถึงและคิดอย่างเครื่องบินอยู่อย่างรองเท้าถึงผมไม่หล่อแต่ใจผมหล่อมาก

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัว

แนะนำตัว

        ในเวลาที่เป็นมงคงสวรรค์ก็ได้ส่งข้าพเจ้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ เมื่อตอนเช้าในวันอังคาร ที่ 27เดือน ตุลาคม ปี 2535 ได้มีนามว่า นายกฤษณชัย คำนวณ ปัจจุบัน กำลังศึกษา อยู่มหาวิทยาลัยราชภันครศรีธรรมราช ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ รหัส 5411103056